VEGETARIANA 29

Tomato, mozzarella, eggplant, capsicum, spinach, pumpkin, zucchini, onion. (Veg)